نماییندگی فروش در استان آذربایجان غربی


 نشانی: ارومیه / بلوار مافی ـ (شهید دستغیب)ـ نرسیده به مدرسه تیز هوشان ـ روبه روی خیابان مدیریت ـ فروشگاه دارالصفا
 نام صاحب نمایندگی: آقای محمدپور
 تلفن: +98 4432370170