پارتیشن و دیوارکوب

سیستم جداکننده‌های کاذب که امروزه با نام پارتیشن شناخته می‌شوند، نوعی تجهیزات جهت تقسیم‌بندی فضاهای داخلی بوده که با هدف منظم‌ترکردن محیط و با پیش‌بینی قابلیت جابه‌جایی، طراحی و ساخته می‌شوند. در دنیای مدرن امروزی، فضای اداری به‌صورت باز و بدون دیوارهای داخلی ساخته می‌شود تا بتوان به اندازه‌های مختلف و مورد نیاز تقسیم‌بندی کرد. پارتیشن‌های اداری باید دارای ایستایی و مقاومت و قابلیت جابه‌جایی در محل باشد.

پارتیشن‌های الوند در دو دسته کلی طبقه‌بندی می‌شوند:

  • پارتیشن ام‌دی‌اف (MDF)
  • پارتیشن آلومینیومی
   

 
انواع پارتیشن و دیوارکوب