میز کنفرانس میناب

میز کنفرانس میناب یک میز مینیمال است که نام آن برگرفته از خط عمودی بر روی میز است که نماد رود میناب در جنوب کشورمان است.
رنگ این محصول می‌تواند بدون محدودیت از MDFهای استاندارد الوند ساخته شود.